Przejdź do treści

Zebrania członków

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group (Rozdział IV. § 14.), najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Zebranie Członków. Zebranie Członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia w oparciu o Regulamin Wyboru Władz Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group.

Zebranie Członków zwoływane jest standardowo raz w roku. Najbliższe planowane Zebranie Członków odbędzie się w drugiej połowie 2023 roku.