Przejdź do treści

Historia społeczności

Początki

Społeczność leather (skórzana) niejako automatycznie łączona jest z orientacją homoseksualną. Takie skojarzenia mają mocne historyczne podstawy. Wspólnota ta zaczęła prężnie rozwijać się w późnych latach czterdziestych XX wieku, skupiając głównie gejów. Wyrosła z subkultury motocyklowej, a jej kolebką były takie kluby motocyklowe, jak założony w Los Angeles w 1954 r. Satyrs Motorcycle Club, Oedipus Motorcycle Club (powstały w 1958 roku) czy New York Motorbike Club, a także Warlocks i California Motor Club z San Francisco.

Zakończenie II wojny światowej przyczyniło się do powrotu na łono społeczeństwa ogromnej liczby mężczyzn, w tym – gejów. Panujące wówczas realia społeczne i prawne nie pozwalały im na ujawnienie się, a kluby motocyklowe dawały nie tylko poczucie wolności, ale również pozwalały na stałe przebywanie w męskim gronie bez wzbudzania podejrzeń otoczenia.

Bycie częścią społeczności motocyklowej dodatkowo pozwalało wyrazić dezaprobatą wobec promowanych przez kulturę popularną stereotypów na temat homoseksualizmu. Geje, ubrani w skórzane uniformy i przemierzający na swoich stalowych rumakach Stany Zjednoczone, stanowili przeciwieństwo tego, jak ich pokazywały media opanowane przez główny nurt pop kultury.

Rok 1962, członkowie jednego z amerykańskich gejowskich klubów motocyklowych
Rok 1962, członkowie jednego z amerykańskich gejowskich klubów motocyklowych, © satyrsmc.org
Rok 1962, członkowie jednego z amerykańskich gejowskich klubów motocyklowych
Rok 1962, członkowie jednego z amerykańskich gejowskich klubów motocyklowych, © satyrsmc.org

Lata 80. i 90.

Lata 80′ oraz 90′ zapoczątkowały na Zachodzie rewolucję kulturową i społeczną, a społeczność LGBTQ+ zaczęła być coraz bardziej widoczna w przestrzeni publicznej, jak też coraz głośniej protestowała przeciwko dyskryminacji, jakiej doświadczała przez dekady. Kwestie związane z seksualnością przestawały być tematem tabu.

Jednocześnie skóry przestały być fetyszem kojarzonym głównie z homoseksualnością i praktykami BDSM. Dla wielu osób stały się codziennym elementem ubioru, pozwalającym wyrazić swoją osobowość. Skórzany strój nadal był jednak symbolem buntu, głównie dzięki gwiazdom pop kultury, traktującemu go jako obowiązkowy element swojego image.

W obecnych czasach fetysz skórzany należy postrzegać wielopłaszczyznowo. Niezależnie od pozostałych czynników, ubiór skórzany przede wszystkim umożliwia wyrażenie samej siebie przez noszącą go osobę. Co ważne, ubranie skór nie tylko nie musi mieć podtekstu seksualnego, ale również nie jest domeną osób o jakiejś jednej konkretnej orientacji seksualnej.

W Polsce również, co oczywiste, istnieje społeczność miłośników skór. W 2011 roku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bears of Poland, zostały zorganizowane wybory pierwszego Mr. Leather Poland, a dwa lata później powstało Stowarzyszenie Leather Poland (zlikwidowane w 2018 roku).

Od ponad dwóch lat polską społeczność skórzaną skupia grupa fb Polish Leather Uniform Group, a jej członkowie w listopadzie 2022 roku postanowili utworzyć nowe Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group. W 2022 roku został również wybrany Mr. Leatherman Poland.

logo Polish Leather Uniform Group
Mr Fetish Germany 2022
Łukasz, Mr Fetish Germany 2022 i Mister Leather Berlin 2022

Fetysz: kontrowersje i stereotypy

Określenia fetysz oraz fetyszysta większości osób mogą kojarzyć się jednoznacznie negatywnie, co wynika z bezpośredniego rozumienia słownikowych definicji tych pojęć, wywodzących się z psychiatrii. W rzeczywistości bezwarunkowe łączenie ze sobą zagadnień związanych z seksem i seksualnością oraz zamiłowania do skór jako elementu ubioru jest zbyt dużym uproszczeniem, nie mającym zbyt wiele z rzeczywistością. Większość osób określających się mianem fanów fetyszu skórzanego stwierdza wprost, że “uprawianie seksu w pełnym skórzanym stroju, czy nawet jego elementach jest zwyczajnie niewygodne”.

Kolejny stereotyp łączy miłośników fetyszu skórzanego ze światem praktyk BDSM. Źródłem takiego skojarzenia jest przede wszystkim pop kultura oraz wczesna historia ruchu leather. Skóry były i są częstym elementem wizerunku scenicznego wielu gwiazd muzyki, a w klipach wideo czy podczas występów na żywo, wykonawcy ci chętnie odwołują się do wyuzdanej seksualności. Podobne obrazy można było dostrzec również w wielu filmach.

W rzeczywistości więc miłośnicy fetyszu skórzanego – jako zbiorowość – nie okazują się ani maniakami seksualnymi, ani dominującymi masterami, szukającymi osób do zniewolenia. Z upodobaniem do skór nie jest również związana żadna konkretna orientacja seksualna, choć również stereotypowo fetysz skórzany próbuje wiązać się z homoseksualizmem.

Kończąc ten temat, warto wspomnieć jeszcze o paradach równości oraz innych, głównie zagranicznych, wydarzeniach gromadzących społeczność gay oraz fetyszową. Wielu krytykujących skupia się wyłącznie na pojawiających się tam elementach związanych z seksualnością. Należy jednak pamiętać, że te wszystkie mocno medialne zachowania oraz cała ich otoczka są rodzajem swoistego rodzaju show, niosącego ważniejsze i głębsze przesłanie.

Społeczność skórzana, a społeczność LBGTQ+

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group kwestie związane z seksualnością pozostawia w gestii indywidualnej swoich członków, stojąc na stanowisku, że każdy człowiek, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, wyznania, koloru skóry, narodowości i innych cech, ma takie same prawa i zasługuje na taki sam szacunek.