Przejdź do treści

Deklaracja członkowska

Cieszy nas, że zdecydowałeś się zostać członkiem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group. Zanim przejdziesz do wypełniania formularza Deklaracji Członkowskiej, zapoznaj się z treścią zakładki Zostań członkiem oraz z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group.

Wypełniając poniższy formularz potwierdzasz, że:
– akceptujesz Regulamin Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group i zobowiązujesz się go przestrzegać,
– spełniasz wymogi stawiane członkom Stowarzyszenia, w tym wymóg dotyczący bycia osobą pełnoletnią,
– chcesz dołączyć do Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group z własnej nieprzymuszonej woli.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group jest opłacenie składki członkowskiej. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, nr rachunku bankowego: 02 2530 0008 2090 1075 5262 0001 (Nest Bank)
Wysokość składki członkowskiej wynosi 60 złotych rocznie (w przypadku wpłat w trakcie roku kalendarzowego – 5 złotych za każdy miesiąc pozostały do końca roku).

Z użyciem tego adresu e-mail będzie prowadzona główna komunikacja pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem.
Adres korespondencyjny niezbędny jest do komunikacji w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia (np. wysyłka informacji o Zebraniu Członków, itp.). Twoje dane adresowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group, osoby chcące wstąpić do Stowarzyszenia muszą uzyskać rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.
Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group, osoby chcące wstąpić do Stowarzyszenia muszą uzyskać rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.